>
نام کاربری یا پست الکترونیکی
رمز عبور

 نانو ذرات نقره

 

نانو ذرات نقره نانو ذراتی به اندازه 1الی100نانو متر و از جنس نقره هستند. نانوتکنولوژی به مواد در سطح اتمی برای بدست آوردن خصوصیات منحصر به فرد آنها میپردازد که این خصوصیات ها می تواند برای کاربردهای مطلوب مناسب باشد.افزایش بیماری های غذایی همرا ه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاصل و پیشرفت مقاومت آنها به آنتی بیوتیک های مختلف محققان و داروسازان را به سمت استفاده از نانو تکنولوژی سوق داده است.نانو نقره می تواند بر باکتری های گرم منفی و باکتری های گرم مثبت و کپک و قارچ اثر کرده و آنها را از بین ببرد.نانوذرات با توجه به اندازه –توزیع ذرات و ریخت شناسی شان دارای خواص نوین و بهبود یافته نسبت به ذرات بزرگتر و مواد توده ای هستند.پژوهش های انجام گرفته نشان میدهد نانو ذرات نقره نسبت به دیگر فلزات دارای برتری هستند.خواص عمده نانو ذرات نقره عبارتند از :ایجاد نکردن حساسیت-پایداری زیاد-آبدوست بودن-سازگاری با محیط زیست-مقاوم در برابر حرارت-عدم ایجاد یا افزایش مقاومت و سازگاری با میکروارگانیسم ها همچنین قابلیت زیاد در اضافه شدن به الیاف ,پلیمرها,سرامیک ,سنگ ها ,رنگ ها بدون تغییر دادن خواص ماده را دارند.سانچز والدس و همکارانش فیلم هایی از پلی اتیلن-نقره تهیه کردند سپس خاصیت ضد میکروبی بر باکتری سودوموناس اولورانس و قارچ آسپرژیلوس نیجر را مورد بررسی قرار دادند.نتایج اثرات ویژه این فیلم ها را در کنترل رشد باکتری نسبت به قارچ نشان داد.جوکار و همکارانش نانو ذرات نقره را با پلی اتیلن با دانسیته کم به روش اختلاط مذاب ترکیب نموده و سپس فیلم هایی از نانو کامپوزیت به قطر7/0نانومتر تهیه کردند این پژوهشگران خاصیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره را بر باکتری های استافیلو کوکوس اورئوس- اشریشیا کلای-کاندا آلبیکنس ارزیابی کردند .نتایج ارزیابی آنها نشان داد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن –نقره بر پارامتر های سینتکی رشد تاثیر دارند و بر باکتری استافیلوکوکوس نسبت به اشریشا کلای موثرترند.انسان فناوری گوناگونی را جهت نیل به اهداف مختلف زندگی اش به کار گرفته است فن آوری نانو تکنولوژی یکی از فن آوری های بسیار جذاب قرن حاضر است.

آمار سایت

تعداد اعضای آنلاین : 0

تعداد کل اعضای کنسرسیوم : 1523

برای مشاهده اعضای آنلاین کلیک کنید

مراکز خدماتی و رفاهی طرف قرارداد

marakez

نماد اعتماد الکترونیک

logo بررسی تاثیرات نانو ذرات نقره بر میکروارگانیسم ها 

حامیان کنسرسیوم ایرکاس

 • IRSME
 • RKA
 • ACS
 • IUE
 • RFTC
 • BQC
 • DNW
 • ICS
 • TUV-EMB
 • QAL
 • Ino
 • Allaiance
 • Tckit

تبلیغات در ایرکاس

دسترسی به ژورنال مقالات

az3

تصاویر اینستاگرام ایرکاس